گروه علمی آموزشی قلق

آموزشی-مشاوره ای

۹ مطلب با موضوع «سوالات کنکور سراسری» ثبت شده است

دانلود استراتژی دفترچه سوالات گروه های آزمایشی کنکوری سراسری

گروه های آزمایشی

دانلود

استرانژی دفترچه سوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی

 

استرانژی دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی


استرانژی دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی


استرانژی دفترچه سوالات گروه آزمایشی زبان های خارجی

 

استرانژی دفترچه سوالات عمومی


۰ نظر
دپارتمان قلق

معرفی رشته های دانشگاهی گروه زبان های خارجی

۰ نظر
دپارتمان قلق

معرفی رشته های دانشگاهی گروه هنر


       
۰ نظر
دپارتمان قلق

معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی


       
۰ نظر
دپارتمان قلق

معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم تجربی


       
۱ نظر
دپارتمان قلق

معرفی رشته های دانشگاهی گروه ریاضی و فنی


       
۰ نظر
دپارتمان قلق

فهرست منابع درسی کنکور سراسری 97برای دانلود فهرست منابع درسی کنکور سراسری رشته های ریاضی،تجربی و انسانی اینجا کلیک کنید.

۰ نظر
دپارتمان قلق

سوالات کنکور سراسری خارج کشور سال 96

سوالات کنکور سراسری گروه ریاضی و فنی

                 

سوالات کنکور سراسری گروه علوم تجربی

      

سوالات کنکور سراسری گروه علوم انسانی

           

سوالات کنکور سراسری گروه هنر

        

سوالات کنکور سراسری گروه زبان های خارجیسوالات عمومی کنکور سراسری خارج از کشور

          

۰ نظر
دپارتمان قلق

سوالات کنکور سراسری داخل کشور سال 96

سوالات کنکور سراسری گروه ریاضی و فنی

                   سوالات عمومی                 سوالات اختصاصی

سوالات کنکور سراسری گروه علوم تجربی

                   سوالات عمومی                 سوالات اختصاصی

سوالات کنکور سراسری گروه علوم انسانی

                   سوالات عمومی                 سوالات اختصاصی

سوالات کنکور سراسری گروه هنر

                   سوالات عمومی                 سوالات اختصاصی

سوالات کنکور سراسری گروه زبان های خارجی

                   سوالات عمومی                 سوالات اختصاصی

۰ نظر
دپارتمان قلق